NAJNIŽA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN SOCIJALNIH DOPRINOSA

Najnižu mesečnu osnovicu za obračun socijalnih doprinosa – utvrđuje se tromesečno, čini 35% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji isplaćene u prethodnom kvartalu prema podacima republičkog organa za poslove statistike.

Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje - utvrđuje se mesečno, u visini petostrukog proseka prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.

Prilikom obračuna doprinosa na najnižu propisanu osnovicu treba imati u vidu sledeće:

-ukoliko je period za koji se obračunava doprinos kraći od mesec dana, a ispunjeni su uslovi za primenu najniže osnovice, obračun doprinosa vrši se na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice dopirinosa. To se dešava u slučaju kada je zaposleni u toku meseca otišao ili se vratio sa bolovanja dužeg od 30 dana, porodiljskog odsustva, u slučaju kada je raskinuo radni odnos, kada je deo meseca radio a deo bio na neplaćenom odsustvu.

- ukoliko zaposleni radi sa skraćenim radnim vremenom po osnovu invalidnosti, a ispunjeni su uslovi za primenu najniže osnovice po osnovu zarade i drugih primanja (iz člana 13. Zakona), obračun doprinosa vrši se na srazmerni iznos.

- ukoliko zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca, a zarada je niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, osnovica za obračun doprinosa je propisana najniža osnovica.

- ukoliko zaposleni radi nepuno radno vreme kod dva ili više poslodavaca i tako ostvaruje puno radno vreme, a mesečna zarada koju kod svih ostvaruje je niža od naniže osnovice za obračun doprinosa, tada svaki poslodavac obračunava i plaća doprinose na srazumerni iznos najniže osnovice koji se utvrđuje srazmerno sa radnim vremenom kod svakog poslodavca.

- poslodavac koji ne isplati zaradu zaposlenim do 30. u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da obračuna i uplati doprinose na najnižu propisanu osnovucu. Dakle, ukoliko poslodavac ne isplati zaradu za mesec jun do 30. jula, dužan je da obračuna i plati doprinose na najnižu propisanu osnovicu (član 51. stav 3. Zakona)

- ukoliko se zarada isplaćuje u delovima, a prvi deo je niži od najniže propisane osnovice, poslodavac je dužan da prilikom isplate prvog dela zarade obračuna i plati doprinose na najnižu propisanu osnovicu.