PODIZANJE GOTOVINE SA TEKUĆEG RAČUNA NA IME DEPOZITA U FISKALNOJ KASI

Pravna lica i preduzetnici mogu doneti odluku da sa tekućeg računa podignu gotov novac na ime depozita u fiskalnoj kasi za obezbeđivanje sitnih apoena za vraćanje kusura na početku radnog dana. Taj novac ne moraju da vraćaju na tekući račun, već ga mogu držati kao depozit u fiskalnoj kasi. Jedan primerak odluke treba da stoji na prodajnom mestu, kako bi se kod kontrolnih organa opravdala veća količina novca u fiskalnoj kasi od one koja je evidentirana kao promet.