BRISANJE OBVEZNIKA PDV

Na zahtev obveznika koji u prethodnih 12 meseci nije ostvario ukupan promet veći od 8.000.000 dinara, uključujući i malog obveznika i poljoprivrednika koji ima pravo da podnese ovaj zahtev (po isteku dve godine pošto za njih obaveza plaćanja PDV traje najmanje dve godine), za prestanak obaveze plaćanja PDV, nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV.

Pre brisanja iz registra privrednih subjekata, odnosno drugog registra u skladu sa zakonom (u daljem tekstu: registar) kod organa nadležnog za vođenje registra, obveznik PDV koji prestaje da obavlja delatnost dužan je da, najkasnije u roku od 15 dana pre podnošenja zahteva za brisanje iz registra, nadležnom poreskom organu podnese zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV.

Zahtev za brisanje iz evidencije za PDV obavezno sadrži podatak o datumu prestanka obavljanja PDV aktivnosti. Nadležni poreski organ sprovodi postupak i izdaje potvrdu o brisanju iz evidencije za PDV.

Obveznik koji je podneo zahtev za brisanje iz evidencije za PDV dužan je da na dan prestanka PDV aktivnosti :

1) izvrši popis dobara, uključujući opremu, objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, kao i datih avansa, po osnovu kojih je imao pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa ovim zakonom i da o tome sačini popisnu listu;

2) izvrši ispravku odbitka prethodog poreza za opremu, objekte i ulaganja u objekte u skladu sa ovim zakonom;

3) utvrdi iznos prethodnog poreza za dobra, osim dobara iz tačke 2), i date avanse.

Iznos ispravljenog odbitka prethodnog poreza i iznos prethodnog poreza tačka 2) i 3), obveznik iskazuje kao dugovani u poreskoj prijavi u skladu sa ovim zakonom.

Popisnu listu iz tačke 1), obveznik podnosi uz poresku prijavu za poslednji poreski period.

Obveznik PDV koji se briše iz evidencije za PDV podnosi poresku prijavu nadležnom poreskom organu na dan podnošenja zahteva za brisanje. Poreska prijava podnosi se za period od dana početka poreskog perioda u kojem je podnet zahtev za brisanje do dana prestanka obavljanja PDV aktivnosti.

Primena od 1. januara 2013. godine.

Od 1. januara 2013. godine brisanje obveznika iz evidencije za PDV vršiće se isključivo na osnovu opredeljenja obveznika PDV (briše se član 39. Zakona o PDV što znači da nadležni poreski organi neće izvršiti brisanje obveznika iz evidencije za PDV ako je obveznik ostvario ukupan promet u prethodnoj kalendarskoj godini u iznosu manjem od 2.000.000 dinara), odnosno isključivo na osnovu podnošenja njegovog zahteva za brisanje, s tim što je za obveznike koji su se po sopstvenom opredeljenju evidentirali u sistem PDV (mali obveznici i poljoprivrednici) propisano da zahtev za brisanje ne mogu podneti pre isteka od dve godine.